Her Beş İnternet Kullanıcısından Üçü “Hedefli Reklam Gösterimi” Diyor !

Amerika’da internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcılarla yapılan araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların %61’i hedefli ve ilgili alanlarına uygun olarak karşılarına çıkan reklamların satın alma kararlarını olumlu etkilediğini söylüyorlar. Bu oran 25-34 yaş aralığında ise %68 seviyesine kadar yükseliyor.

İlgi Alanına Uygun Reklam, Satın Alma Kararını Olumlu Etkiliyor

Amerika’da internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcılarla yapılan araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların %61’i hedefli
ve ilgili alanlarına uygun olarak karşılarına çıkan reklamların satın alma kararlarını olumlu etkilediğini söylüyorlar
.
Bu oran 25-34 yaş aralığında ise %68 seviyesine kadar yükseliyor.

img1

Pazarlama Yöneticilerinin Online Pazarlama Öncelikleri Değişiyor

Kullanıcıların kişiselleştirilmiş ve ilgi alanlarına uygun reklam içeriğine olan talepleri, “hedef kitleye erişim” konusunu
markaların pazarlama yöneticilerinin ajandasında ilk sıralara taşınmasını sağlıyor. Dünya genelinde markaların pazarlama
yöneticilerinin %30’u
dijital pazarlama stratejileri içinde hedefleme ve kişiselleştirmenin gündemlerindeki en öncelikli konu olduğunu ifade ediyorlar.

img2

Veriye Dayalı Pazarlama Harcamaları Artıyor

Hedefleme ve Kişiselleştirmeye öncelik veren pazarlama yöntecileri bu önceliklendirmeyi harcamalarına da yansıtıyorlar.
Direct Marketing Association tarafından yapılan araştırma sonuçları Amerika’da 2015 yılı 3. çeyreğinde yapılan veriye dayalı pazarlama harcamaları 2. çeyrek rakamlarına göre %40 artışı işaret ediyor.

img3

Mynet Hedefli Reklam Gösterim Olanakları

Reklam verenlerin veriye dayalı strateji üretme ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknoloji yatırımlarına odaklanan Türkiye’nin
yerel lider internet platformu Mynet, mevcut demografik, coğrafi, ve teknik hedefli reklam gösterim olanaklarına ilgi alanı,
tüketim ve kullanım alışkanlıklarına göre hedefleme yetkinliklerini de ekleyerek markanız için en doğru hedef kitle segmentine reklam yatırımı yapma imkanı sunuyor.
Bu alt yapı ile Mynet’in hedef kitlenize uygun olduğunu düşündüğünüz servislerinde reklam yatırımı yapmak ile birlikte potansiyel müşteri segmentinize Mynet’in tüm
platformlarında ulaşmanız mümkün hale geliyor.

img4

Mynet kullanıcılarının ilgi alanları ve davranışları dikkate alınarak Data Yönetim Platformu (DMP) altyapısı üzerinde oluşturulmuş 500’ün üzerinde kullanıcı segmentinden
hedef kitlenize en uygun segmenti seçerek Mynet’in yüksek kullanıcı erişimi sayesinde markanızın mesajını en doğru ve en yaygın hedef müşterilerinize ulaştırmak için
bizimle irtibata geçin.

Her Beş İnternet Kullanıcısından Üçü “Hedefli Reklam Gösterimi” Diyor !